Kontakt informacije

Univerzitet u Tuzli - Fakultet elektrotehnike

Adresa

Fakultet elektrotehnike
Franjevačka 2
75000 Tuzla

+387 35 259 600
+387 35 259 617

Dekan

prof. dr. Nerdina Mehinović
Mandat dekana je od marta 2021. do marta 2025. godine.
nerdina.mehinovic@untz.ba
nerdina.mehinovic@fet.ba
+387 35 259 600

Prodekani

Mandat prodekana je od marta 2021. do marta 2025. godine.

Prodekan za nastavu i studentska pitanja
prof. dr. Emir Mešković
emir.meskovic@untz.ba
emir.meskovic@fet.ba
+387 35 259 604

Prodekan za naučno-istraživački rad
prof. dr. Mensur Kasumović
mensur.kasumovic@untz.ba
mensur.kasumovic@fet.ba
+387 35 259 604

Ostale službe

Tehnički sekretar (dekanat):
Nihada Kovačević
nihada.kovacevic@untz.ba
nihada.kovacevic@fet.ba
+387 35 259 600

Pomoćnik generalnog sekretara:
Munevera Redžić, dipl. pravnik
munevera.redzic@untz.ba
munevera.redzic@fet.ba
+387 35 259 608

Studentska služba:
Lejla Džaferagić, referent
Sead Halilović, referent
stfe@untz.ba
lejla.dzaferagic@fet.ba
sead.halilovic@fet.ba
+387 35 259 609